Eliška Nováková M.A.

Soukromá psychologická a psychoterapeutická praxe v Jindřichově Hradci

O terapii

V průběhu života se dostáváme do různých situací, které mohou být pro člověka velmi obtížné nebo jejich řešení náročné, ať už se jedná o problém ve vztahu, v rodině, nebo problémy individuálního rázu – pocity úzkosti, panické stavy, nespavost, problémy se stresem, zvládání změn ve společnosti…

Na jejich zvládání, nebo jejich překonání ale nemusíte být sami.

Psychologické poradenství nebo psychoterapie, jsou způsoby, které Vám mohou pomoci tyto situace překonat. V průběhu naší spolupráce budete mít možnost lépe porozumět sami sobě, procesům změn, které se ve Vašem životě možná právě teď dějí, nebo které mohou byt v životě člověka nevyhnutelné s ohledem na jeho životní fázi.

Při práci s lidmi respektuji to, že každý člověk je jedinečný. To, jak se vztahuje ke světu, jak komunikuje, jaké má životní postoje a zkušenosti. Díky těmto procesům komunikace vnímáme svět, tak jak ho vnímáme, i to, jak rozumíme sobě i druhým. A jak vnímají oni nás.

V terapii provázím lidi jejich příběhy – příběhy života. Zajímají mě, protože každý příběh je jiný, stejně jako rozmanitost případných řešení. Klíče k nim má totiž každý sám v sobě. A kolik je lidí, tolik je cest.

Individuálně přizpůsobuji každé sezení a techniky, které používám, potřebám klienta tak, abychom spolu mohli co nejefektivněji hledat nové možnosti a cesty v jeho příběhu, aby se v životě cítil lépe.
Samozřejmostí je vytváření bezpečného prostředí, dodržování mlčenlivosti a etického kodexu psychologické obce.

Nenabízím diagnostiku, zdravotnické služby ani soudně znalecké posudky.

Psychologické poradenství

Psychologické poradenství lze definovat jako jednorázovou radu, pomoc, podporu nebo kratší systematickou práci.

Zaměřuje se na překonání psychologických potíží člověka, ať už jsou jakékoliv a rozvoj jeho osobnosti. Může jít například o jednorázovou konzultaci s jednodušším problémem, nebo sled nepravidelných konzultací kopírujících životní události a témata.

Hlavní úkol je často podpora.

Podpora komunikace, podpora vhledu do řešení problémů, rozšiřování možností, směřování dalších kroků nebo generování alternativ.

S psychoterapií se často prolíná a používá stejných technik, ale zaměřuje se spíše na aktuální situaci a problém.

Terapie individuální a párová

Psychoterapie jako taková z historického hlediska sloužila převážně k léčbě duševních poruch a onemocnění, ale protože je „terapie je příliš dobrá, aby se omezovala jen na nemocné“, jedná se do jisté míry jen o terminologii. Dá se říci, že na rozdíl od poradenství se terapie pouští více do hloubky, ale v praxi se témata, techniky a možnosti použití ve velké míře prolínají. V oblasti psychoterapie hraje roli spíše směr výcviku, který určuje, jak terapeut přistupuje k problémům. Velmi záleží i na tom, jak si s terapeutem sednete. Co se líbí jednomu, nemusí vyhovovat druhému, proto je důležité přizpůsobovat terapeutickou práci na míru klientovi.

Systemický přístup a hypnoterapie

Práce systemického terapeuta tančí kolem rozvíjení řešení, nikoliv problémů. Spolupráce je spíše krátkodobá v duchu efektivity přístupu zaměřeného na řešení. Nehledáme složitosti tam, kde nejsou. Místo toho stavíme na potenciálu, zdrojích a výjimkách, nikoliv na nedostatcích. V terapii, a převážně v mezidobí, klient s terapeutem vytváří změnu, která je nevyhnutelná. Ta vytváří rozdíl – pomyslný základní kámen terapie. A i malý kamínek může spustit lavinu. Hlavní myšlenkou je vnímání člověka jako součást systému, který určuje jeho chování a naopak. To, jak se člověk s jeho systémy ovlivňují navzájem. Nahlíží na něj jako na konstruktéra vlastní skutečnosti, přítomnosti i minulosti a toho, jak vnímá svět a tuto komplexitu respektuje.

V sezeních využívám po dohodě s klientem také nedirektivní hypnózu Miltona H. Ericksona a hypnotický trans, kde pracuji s metaforami, příběhy a sugescemi. Hypnóza není magie. Je to jen specifická forma komunikace, která nechává klientovi větší prostor na dotváření významů a prožitků. Trans pak umožňuje aktivaci procesů a vnitřních nevědomých zdrojů člověka. Přínos hypnoterapie je především ve využití možnosti učit se ve změněném stavu vědomí, který je člověku vlastní.

Aktuality

V rámci spolupráce je možné uplatnit příspěvky na zvýšení dostupnosti psychosociální podpory od níže uvedených pojišťoven.
Od 1.1.2024 dochází ke změně cen za jednotlivá sezení viz. ceník.
Aktuální kapacita a přijímání nových klientů se může v průběhu roku lišit.

V případě plné kapacity, nebo dle problematiky se můžete obrátit na kolegyně v rámci jhcentrum.cz, které nabízí mj. terapie pro děti od 3 let, mediace, práce s páry a s rodinami.

O mně

Jmenuji se Eliška Nováková, jsem psycholožka a psychoterapeutka.

Absolvovala jsem magisterské studium Klinické a poradenské psychologie na La Salle Philadelphila a v roce 2021 dokončila pětiletý psychoterapeutický výcvik v Systemické terapii a hypnoterapii u Mudr. Františka Matušky. Soukromou  terapeutickou praxi souběžne se zaměstnáním psychologa mám od r. 2015.

V minulosti jsem se věnovala náborové psychologii (diagnostika, výběrová řízení) a nějaký čas práci s těhotnými ženami a maminkami.

Mým nejnovějším projektem je pak práce pro organizaci pomáhající lidem s duševním onemocněním. Ve své práci se hlásím k etickému kodexu České asociace pro psychoterapii (ČAP), jíž jsem členem.

Pracuji pod supervizí. (odborný dohled sloužící k zajištění vysoké kvality terapie)
Mám občanskou oznamovací povinnost dle z. Č. 40/2009 Trestního zákoníku.
Tyto služby nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění.

 

Vzdělání a výcviky

$

Klinická a poradneská psychologie (La Salle, Philadelphia)

$

HERMÉS SOLUTIONS TRAINING

strategické a systemické kooperační a komunikační přístupy v psychoterapii a hypnoterapii aneb od Miltona H. Ericksona k systemickým na řešení zaměřeným přístupům.

$

Postabortivní syndrom v psychoterapii

Mgr. Jana Kučerová, Hnutí pro život

$

Školení v několika metodách psychologické diagnostiky

(MMPI, PSSI, kresby…), Testcentrum Hogrefe

$

Vzdělávací a tréninkový program Systemická supervize a koučování

(200h), HERMÉS Group Praha

$

Systemická práce s rodinou

HERMÉS Group Praha

$

Systemická práce s dětmi

HERMÉS Group Praha

Ceník

Individuální konzultace (50min) – 900 Kč
Párová/rodinná konzultace (80min) – 1300 Kč
Online konzultace – 900 Kč

Sjednaná konzultace bude nerušeným časem jen pro Vás.

Nebudete-li se moci dostavit na domluvený čas, pokusím se najít náhradní hodinu.

Nedostavíte-li se a neomluvíte alespoň 24 hodin předem telefonicky, mailem nebo sms zprávou, zaplatíte při dalším sezení náhradu v plné výši. Toto pravidlo je aplikováno ve smyslu rezervace mého pracovního času, který by byl případně poskytnut jinému klientovi.

Výhody placené terapie

  • Kratší objednací doby
  • Nevedu záznamy pro pojištovny
  • Nepotřebuji Vaše osobní údaje
  • Nepotřebuji doporučení od lékaře

Platba

Platba probíhá v hotovosti vždy po ukončení sezení, případně převodem na účet dle faktury. Pokud se jedná o online sezení, platba probíhá na účet po skončení sezení.

Toto není zdravotnické zařízení ani psychologické pracoviště. Proto si vyhrazuji právo klienta odmítnout, případně shledám-li, že jeho stav vyžaduje jinou odbornou či lékařskou péči, odkazuji klienta na další pomoc mimo toto pracoviště. Současně, pokud klient sám prožívá subjektivní zhoršení stavu, je odpovědný kontaktovat svého odborníka či lékaře pro zajištění řádné péče.

Kontakt

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

4 + 5 =

Jindřichův Hradec

Pravdova 1113/II

+420 702 423 469

terapiejh@gmail.com

Otevírací doba : dohodou

Zpracovávám osobní údaje dle zákona č. 110/2019 Sb. A dle směrnice GDPR.